Historia de David y Goliat

I Samuel 17:1-11 Goliat de los Filisteos

I Samuel 17:12-19 David de Belén

I Samuel 17:20-30 David va al campo de batalla

I Samuel 17:31-40 David habla con el Rey Saúl

I Samuel 17:40-54 David vence a Goliat