LA BIBLIA EN LES LLENGÜAS DE SIGNES

D’ESPANYA

Les històries bíbliques a més, tenim els evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan, i també Fets,  1 Corintis, Efesis, 1·2 Timoteu, Tito, 1·2·3  Joan, Apocalipsi.  

LA BIBLIA EN LES LLENGÜAS DE SIGNES D’

ESPANYA

Les històries bíbliques dels set dies de la Creació, Adam i Eva, Caín i Abel, Noè, La torre de Babel, Abraham, Josué, Gedeó, Rut, David i Goliat, Elías, Ester, Jonàs.  
© Copyright Sociedad Bíblica de España 2024